Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

butterfly-and-cow
To, co dobre, każe na siebie czekać.
— 'Cień Wiatru" Carlos Ruiz Zafon
Reposted fromravena00 ravena00 viaxannabelle xannabelle
butterfly-and-cow
1192 9bd7 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialoveveryone loveveryone

April 20 2017

butterfly-and-cow
8055 90e1 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajeannes jeannes
butterfly-and-cow
Reposted fromFlau Flau viajeannes jeannes
6147 f92c 390
Reposted fromfamouslastnerds famouslastnerds viairmelin irmelin
butterfly-and-cow
0925 73c3 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaLew-i-wilk Lew-i-wilk
3503 a385 390

roseydoux:

Port of Shadows (1938)

Reposted fromLittleJack LittleJack viamyzone myzone
butterfly-and-cow
7667 96b8 390
Reposted fromkonwalia konwalia viamyzone myzone

April 12 2017

butterfly-and-cow
3570 23d2 390
Reposted fromabsolem absolem viaLew-i-wilk Lew-i-wilk
butterfly-and-cow
A w nocy, kiedy się o czymś myśli, wszystko jest takie ostre i jeszcze prawdziwsze jak za dnia.
— Marek Hłasko
Reposted frompiksele piksele viaxannabelle xannabelle
5313 c666 390

bokehm0n:

Canadian postcard.

Reposted fromAmericanlover Americanlover viaxannabelle xannabelle
butterfly-and-cow
„Kiedyś potrafiłem zagłębić się w lekturze na długie godziny – dzisiaj walczę, by skupić się na kilku stronach. Czuję niemal fizycznie, jak coś wyrywa mnie z lektury: mój umysł przeskakuje z tekstu do innego strumienia informacji, nawet gdy nie ma żadnego innego strumienia informacji”
— J. Dukaj "Google zgwałciło nam mózgi"
Reposted frommrsantares mrsantares viacalaverite calaverite
butterfly-and-cow
8559 382a 390
Reposted frommeem meem viacalaverite calaverite
butterfly-and-cow
Chcę się z tobą kochać, mała. Jesteś ładna. Masz śliczne usta. Drobny, lekko zadarty nos. Pięknie smukłe ciało. Nie chude i wygłodzone. Smukłe, gładkie, białe. Chcę cię zaczarować. Kochać się z tobą tak, jakbym miał cię ochronić i wyleczyć. Wdmuchać ci do ust wieczność. Wiesz, to jest to coś w seksie, z czego zdaje sobie sprawę może jedna setna procenta osób - to jest tak, że chcę cię mieć, chcę, żebyś miała mnie i chcę, żebyśmy byli wspólnie święci - jakby ktoś zlitował nas w jeden stop. Coś, czego nigdy nie doświadczą układający rankingi faceciki, bezustannie buszujący w uczelniano-klubowych sklepach z laskami, układającymi takie same, tylko rzadziej obwieszczane światu listy przebojów. Ktoś, coś, ta potężna siła, która każe układać się cegłom w katedry i ludziom w korowody. Jedność. To o to chodzi. Całuję ją dalej. Zatracam się w tym. Etanol zawęża mi pole widzenia ta, że gdy otwieram oczy, to wszystko wygląda, jak obserwowane w małym okienku cyfrowego aparatu wejście duszy do nieba. Tyle pryska od niej złota, setki ścieżek trylionkaratowej kokainy.
— Jakub Żulczyk - Zrób mi jakąś krzywdę czyli wszystkie gry wideo są o miłości
butterfly-and-cow
6682 860d 390
Reposted fromsonaive sonaive viaxannabelle xannabelle
butterfly-and-cow
butterfly-and-cow
9096 b7b5 390
Reposted fromoll oll viatrytobesuperwoman trytobesuperwoman

April 06 2017

butterfly-and-cow
Reposted fromgreensky greensky viaproof proof
butterfly-and-cow
3163 e380 390
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl