Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

butterfly-and-cow
2092 e415 390
<3
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viairmelin irmelin

November 04 2018

butterfly-and-cow
6336 ecbd 390
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
butterfly-and-cow
butterfly-and-cow
2054 d691 390
Reposted fromPoranny Poranny viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
butterfly-and-cow
butterfly-and-cow
4280 c2c1 390
Reposted fromoll oll viamendacious mendacious
butterfly-and-cow
1426 8b50 390
<3
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viairmelin irmelin
butterfly-and-cow
Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka
— Fiodor Dostojewski “Zbrodnia i kara”
Reposted fromBloodEve BloodEve viairmelin irmelin
butterfly-and-cow
Reposted fromshakeme shakeme viairmelin irmelin
butterfly-and-cow
1924 36ee 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
butterfly-and-cow
2150 414b 390
Reposted fromstroschek stroschek viacalaverite calaverite
butterfly-and-cow
4688 994e 390
Reposted frompiehus piehus viasparkle-of-hope sparkle-of-hope
butterfly-and-cow
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viamyzone myzone
butterfly-and-cow
butterfly-and-cow

Potrafię przyznać się do błędu, przeprosić i wiele wybaczyć. Niezwykle cierpliwy ze mnie człowiek i myślę, że moje granice tolerancji dla ludzkich zachowań sięgają bardzo daleko. Taki już ze mnie typ. Ugodowy. Czasami jednak zdarzy się - chociaż niezwykle rzadko - że ktoś uprze się na tyle, że te granice przekroczy. (...) Wtedy już nikogo nie przepraszam, jedynie samą siebie, że wcześniej byłam tak grzeczna, nazbyt wyrozumiała w stosunku do innych i zbyt mało honorowa w stosunku do siebie.

— Aleksandra Steć
Reposted frommaddaleinee maddaleinee viamyzone myzone
butterfly-and-cow
Reposted fromshakeme shakeme viamyzone myzone
butterfly-and-cow
0003 37e5 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viamyzone myzone
butterfly-and-cow
butterfly-and-cow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl