Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2018

butterfly-and-cow
butterfly-and-cow
4143 5319 390
Reposted fromavgp avgp viaxannabelle xannabelle
butterfly-and-cow
2564 1390 390
Reposted frompunisher punisher vialoveveryone loveveryone
butterfly-and-cow
7257 bf29 390
Reposted fromskrzacik skrzacik vialoveveryone loveveryone
butterfly-and-cow
Kiedy człowiek powiada, że nie chce o czymś mówić, zwykle to znaczy, że nie może myśleć o niczym innym.
— John Steinbeck
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 viaxannabelle xannabelle
butterfly-and-cow
Reposted fromworst-case worst-case viafatu fatu
3561 c37e 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viafatu fatu
butterfly-and-cow
Jestem strasznym nadwrażliwcem. Bycie nadwrażliwcem to chodzenie po cienkiej linie: jest euforia, czyli nagła radość z drobiazgów albo depresja, czyli załamanie i upadek. Niektóre rzeczy widzę trzy razy mocniej niż inni. Tak jak zauważam różne piękne sprawy, tak widzę syf, którego ludzie nie zauważają. Wrażliwość, która daje mi masę możliwości, musi ze mnie wyjść. Jak zaczynam ją w sobie kumulować, to jest źle.
— O sobie samej Chylińska (Chylińska)
Reposted fromzabka zabka viafatu fatu
butterfly-and-cow
9508 ed15 390
Reposted fromkjuik kjuik viavstane vstane
butterfly-and-cow
1006 5784 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairmelin irmelin
butterfly-and-cow
8841 2961 390
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
butterfly-and-cow
7170 002c 390

January 06 2018

butterfly-and-cow
Jedna szczera rozmowa.
Czasami tylko tyle potrzeba, żeby każdy wiedział na czym stoi.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viaxannabelle xannabelle
butterfly-and-cow
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic viamendacious mendacious
butterfly-and-cow
Prawdziwi przyjaciele to tacy, z którymi zawsze zaczyna się dokładnie tam, gdzie się ostatnio skończyło, nieważne, czy nie widzieliście się przez tydzień, czy dwa lata.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamendacious mendacious

January 05 2018

butterfly-and-cow
2076 d145 390
Reposted fromemopanda emopanda viasparkle-of-hope sparkle-of-hope

January 03 2018

butterfly-and-cow

Czasami człowiek jest w takim stanie emocjonalnym, że z nadmiaru myśli, nie wie o czym właściwie myśli aktualnie.

Reposted fromte-quiero te-quiero viaxannabelle xannabelle

January 02 2018

butterfly-and-cow
Jak mam sobie poradzić, posiadając umysł, który wszystko postrzega emocjonalnie?
— Kate Bush
butterfly-and-cow
Kobiety mają wspaniały instynkt. Wszystko zauważają - z wyjątkiem tego, co oczywiste.
— Oscar Wilde
Reposted fromvaliumcunt valiumcunt viaxannabelle xannabelle
butterfly-and-cow
Nie bój się iść powoli, obawiaj się jedynie stania w miejscu.
— mądrość chińska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamalazadymiara malazadymiara
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl