Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2018

butterfly-and-cow

W kontaktach z introwertykiem…

 1. Szanuj ich potrzebę prywatności.
 2. Nie ośmieszaj ich publicznie.
 3. Pozwól im na obserwację, gdy znajdą się w nowej sytuacji.
 4. Daj im czas na pomyślenie, nie wymagaj natychmiastowej odpowiedzi.
 5. Nie przeszkadzaj im.
 6. Upominaj ich na osobności.
 7. Nie zmuszaj ich do tego, by mieli mnóstwo przyjaciół. Wystarczy im jeden dobry.
 8. Jeśli czegoś od nich chcesz, uprzedź wcześniej, by w spokoju skończyli swoje zadania.

 

W kontaktach z ekstrawertykiem…

 1. Szanuj ich niezależność.
 2. Chwal ich przy innych.
 3. Akceptuj i wzmacniaj ich entuzjazm.
 4. Zaskakuj ich.
 5. Zrozum, kiedy są zajęci.
 6. Okazuj im czułość.
 7. Dawaj im wybór.
 8. Pozwól im na odkrywanie i dyskutowanie o tym, co ich interesuje.
— Life Architect
Reposted fromavooid avooid viamendacious mendacious

March 04 2018

butterfly-and-cow
Dla mnie Nowy Rok zaczyna się dzisiaj. Zawsze czułem, że 1 marca jest o wiele ważniejszy niż 1 stycznia. Niedługo wszystko zacznie się odradzać, wracać do życia, to jest prawdziwy początek nadziei.
— Mezame
Reposted fromMezame Mezame viacalaverite calaverite

March 03 2018

butterfly-and-cow
Przestań rywalizować ze wszystkimi. Nie przejmuj się tym, że inni są w czymś lepsi od Ciebie. Skoncentruj się na pokonywaniu własnych rekordów każdego dnia. Sukces to walka jedynie z samym sobą. 
Reposted fromAydael Aydael vialoveveryone loveveryone
butterfly-and-cow
Reposted frombluuu bluuu viatwice twice
butterfly-and-cow

February 24 2018

butterfly-and-cow
8779 fbd9 390
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
butterfly-and-cow
2677 97e2 390
Reposted fromrol rol viairmelin irmelin
butterfly-and-cow
9735 6d37 390
butterfly-and-cow
2606 3358 390
Reposted fromnezavisan nezavisan viatwice twice

February 20 2018

butterfly-and-cow
butterfly-and-cow
butterfly-and-cow
9974 749e 390
Reposted fromtfu tfu viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
3788 4b74 390

wanderlusteurope:

Field of purple lupins, Iceland

Reposted fromAmericanlover Americanlover viamendacious mendacious
butterfly-and-cow
8777 560b 390
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viamendacious mendacious
butterfly-and-cow
Twoim celem jest koncentrowanie się na swoich zaletach, wiara we własne siły, miłość do siebie samego, nieingerowanie w sprawy innych ludzi, pokonywanie tego, z czym najtrudniej jest ci sobie poradzić. I wzięcie odpowiedzialności za siebie
— Stuart Wilde
Reposted fromxxangelxx xxangelxx viamendacious mendacious

February 18 2018

butterfly-and-cow
Kocham zwykłych, prostych ludzi. Prostych w relacjach, prostych we wszystkim, którzy nie boją się głupio wyglądać, nie boją się palnąć jakiejś bzdury.
W towarzystwie takich ludzi, możesz się otworzyć, ponieważ podświadomie wiesz, że nie masz przed kim się popisywać.
Bo tu sami swoi.
Kiedyś zrozumiemy, że zewnętrzny blask jest niczym w porównaniu do wewnętrznego piękna. Ponieważ, to co jest ładne na zewnątrz, pozostaje ładne do pierwszego deszczu. A to co jest w środku, płonie zawsze.
Nawet, jeśli tlą się tylko malutkie okruszki.
Wystarczy lekki podmuch, żeby wzniecić żar.
Kiedyś zrozumiemy, że dobroć, delikatność, czułość i troska, to przejaw wewnętrznej siły, a nie słabości..
Kiedyś na pewno zrozumiemy...
— ?
Reposted fromnatelle natelle viacalaverite calaverite

February 15 2018

butterfly-and-cow
7375 718e 390
Reposted fromkrainakredek krainakredek viacalaverite calaverite
butterfly-and-cow
6391 4936 390
Reposted fromprzegrany przegrany viaxannabelle xannabelle
butterfly-and-cow
6666 cc83 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaxannabelle xannabelle
butterfly-and-cow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl