Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 06 2017

butterfly-and-cow

September 02 2017

5640 3d1b 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viamyzone myzone

August 29 2017

butterfly-and-cow
butterfly-and-cow
6173 5143 390
Reposted fromkaiee kaiee viairmelin irmelin
butterfly-and-cow
Lubię, kiedy ktoś rozumie mnie, wtedy jak nie mogę się wysłowić.
Reposted frommefir mefir viamalazadymiara malazadymiara
butterfly-and-cow
7888 f0ba 390
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viamalazadymiara malazadymiara
butterfly-and-cow
4004 d9d8 390
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viamalazadymiara malazadymiara
butterfly-and-cow
Atonement.
Reposted fromcelaeno celaeno viacalaverite calaverite
3539 5b99 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viadziubek dziubek
butterfly-and-cow
5220 3022 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viadziubek dziubek
butterfly-and-cow
(...) prawdziwa miłość jest wtedy, kiedy w chwilowej złości dopatrujesz się zmęczenia, a nie złych intencji. Gdy w męskim milczeniu widzisz nie brak uczucia, ale problem, z którym on chce poradzić sobie sam. Gdy w kobiecych łzach dostrzegasz nie pretensję i wyrzut, ale potrzebę wsparcia i bliskości. Kiedy potrafisz wysłuchać, nim wysnujesz wnioski. I gdy uświadamiasz sobie, że nawet najbardziej kochający się ludzie potrzebują czasem od siebie odpocząć.
http://kobietanakonkretach.pl/jak-stworzyc-milosc/
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahopelesslife hopelesslife

August 19 2017

butterfly-and-cow
4503 e862 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viamalazadymiara malazadymiara
butterfly-and-cow
1917 9164 390
Reposted fromparkaboy parkaboy viairmelin irmelin

May 25 2017

8179 2f8f 390
Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viathepanda thepanda
butterfly-and-cow
butterfly-and-cow
5921 61d4 390
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature viairmelin irmelin
butterfly-and-cow
7349 5bef 390
butterfly-and-cow
8840 0ab0 390
Reposted fromfleursdumal fleursdumal viamendacious mendacious
butterfly-and-cow
5929 14fd 390
Reposted from-lexiie- -lexiie- viamendacious mendacious
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl