Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2018

butterfly-and-cow
Męska duma i kobiecy foch - najczęstsze sposoby komplikowania najprostszych wspólnych problemów.
Reposted fromhasandra hasandra viairmelin irmelin
butterfly-and-cow
9939 e195 390
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
butterfly-and-cow
Reposted frommayamar mayamar vialoveveryone loveveryone

February 06 2018

8698 0ade 390
Reposted fromrandommanrunning randommanrunning viairmelin irmelin
butterfly-and-cow
Człowiek zawsze ma przesadne wyobrażenie
o tym, czego nie zna.
— Albert Camus
Reposted frommoscow moscow viaxannabelle xannabelle

January 26 2018

butterfly-and-cow
5227 b5ec 390
Reposted frompunisher punisher viairmelin irmelin

January 24 2018

butterfly-and-cow
Może jestem staroświecki, ale zawsze uważałem, że najbardziej męski jest szacunek do kobiety.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairmelin irmelin
butterfly-and-cow
butterfly-and-cow
1700 be3b 390
Reposted fromzciach zciach viacalaverite calaverite
butterfly-and-cow
Reposted fromFlau Flau viacalaverite calaverite

January 18 2018

butterfly-and-cow
3741 049c 390
Reposted fromzciach zciach viacalaverite calaverite
butterfly-and-cow
6326 e5f1 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin

January 17 2018

butterfly-and-cow
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
butterfly-and-cow
Reposted fromshakeme shakeme viapragne-ataraksji pragne-ataraksji
butterfly-and-cow
Black sea

January 15 2018

butterfly-and-cow
butterfly-and-cow
4143 5319 390
Reposted fromavgp avgp viaxannabelle xannabelle
butterfly-and-cow
2564 1390 390
Reposted frompunisher punisher vialoveveryone loveveryone
butterfly-and-cow
7257 bf29 390
Reposted fromskrzacik skrzacik vialoveveryone loveveryone
butterfly-and-cow
Kiedy człowiek powiada, że nie chce o czymś mówić, zwykle to znaczy, że nie może myśleć o niczym innym.
— John Steinbeck
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl