Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2019

butterfly-and-cow
1387 e445 390
Reposted fromnutt nutt viairmelin irmelin
butterfly-and-cow

Gdy Cię poznałam nie było żadnych znaków. Słońce nie zmieniło lokalizacji, ziemia nie zatrzęsła się. Nie było nawet fajerwerków, grzmotów czy uginających się nóg. Wiedziałam,wiedziałam jednak, że to Ty.

— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viairmelin irmelin
butterfly-and-cow
Nikt nie ma obowiązku być wielkim człowiekiem. To już bardzo ładnie, gdy się jest człowiekiem.
— Albert Camus
Reposted fromczesciczolem czesciczolem viacalaverite calaverite
butterfly-and-cow

- Chyba średnio umiesz o siebie walczyć, co?
- Nie potrafię tego wcale. Nie umiem, bo się wstydzę.

— O.Frycz

Reposted fromUndomiel Undomiel viacalaverite calaverite
butterfly-and-cow
butterfly-and-cow
6075 8a11 390
Reposted fromsavatage savatage viairmelin irmelin
butterfly-and-cow
0880 ab96
Reposted frommistic mistic viairmelin irmelin

January 30 2019

butterfly-and-cow
9525 fcce 390
fb.com
Reposted frompierdolony pierdolony viairmelin irmelin
butterfly-and-cow
9773 ec5c 390
Reposted fromnutt nutt viairmelin irmelin

November 09 2018

butterfly-and-cow
2092 e415 390
<3
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viairmelin irmelin

November 04 2018

butterfly-and-cow
6336 ecbd 390
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
butterfly-and-cow
butterfly-and-cow
2054 d691 390
Reposted fromPoranny Poranny viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
butterfly-and-cow
butterfly-and-cow
4280 c2c1 390
Reposted fromoll oll viamendacious mendacious
butterfly-and-cow
1426 8b50 390
<3
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viairmelin irmelin
butterfly-and-cow
Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka
— Fiodor Dostojewski “Zbrodnia i kara”
Reposted fromBloodEve BloodEve viairmelin irmelin
butterfly-and-cow
Reposted fromshakeme shakeme viairmelin irmelin
butterfly-and-cow
1924 36ee 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl