Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 04 2018

butterfly-and-cow
2150 414b 390
Reposted fromstroschek stroschek viacalaverite calaverite
butterfly-and-cow
4688 994e 390
Reposted frompiehus piehus viasparkle-of-hope sparkle-of-hope
butterfly-and-cow
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viamyzone myzone
butterfly-and-cow
butterfly-and-cow

Potrafię przyznać się do błędu, przeprosić i wiele wybaczyć. Niezwykle cierpliwy ze mnie człowiek i myślę, że moje granice tolerancji dla ludzkich zachowań sięgają bardzo daleko. Taki już ze mnie typ. Ugodowy. Czasami jednak zdarzy się - chociaż niezwykle rzadko - że ktoś uprze się na tyle, że te granice przekroczy. (...) Wtedy już nikogo nie przepraszam, jedynie samą siebie, że wcześniej byłam tak grzeczna, nazbyt wyrozumiała w stosunku do innych i zbyt mało honorowa w stosunku do siebie.

— Aleksandra Steć
Reposted frommaddaleinee maddaleinee viamyzone myzone
butterfly-and-cow
Reposted fromshakeme shakeme viamyzone myzone
butterfly-and-cow
0003 37e5 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viamyzone myzone
butterfly-and-cow
butterfly-and-cow
4908 6cd2 390
Reposted fromryliceracc ryliceracc viacalaverite calaverite

September 15 2018

butterfly-and-cow
0499 8eaa 390
Reposted fromowca owca viairmelin irmelin

August 20 2018

butterfly-and-cow
Nikt nie lubi chwil, gdy musi spojrzeć w oczy własnej winie". 
— Charlotte Link
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viairmelin irmelin
butterfly-and-cow
4477 530a 390
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viairmelin irmelin
butterfly-and-cow
5282 601c 390
Reposted fromseaweed seaweed viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
butterfly-and-cow
butterfly-and-cow
Kochała morze, magnes dla wszystkich wrażliwych dusz. (...) Słucha się morza, aby zrozumieć, że śmiech i płacz brzmią tak samo, a dusza musi czasem popłakać, żeby być szczęśliwą.


— Nina George – Lawendowy pokój
Reposted fromendorfines endorfines viamendacious mendacious
butterfly-and-cow
9978 36fb 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viairmelin irmelin
butterfly-and-cow
2459 9025 390
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
butterfly-and-cow
0032 fb7e 390
Reposted fromsweet18 sweet18 viacalaverite calaverite
butterfly-and-cow
0499 8eaa 390
Reposted fromowca owca viarizalacannelle rizalacannelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl